25123012
Điểm tín nhiệm
4,987

Tin nhắn hồ sơ Các bài đăng Invitations Thông tin

  • Mày có biết bố mày là ai không ? Bố tao có cả 1 công ty thuộc top những tập đoàn lớn nhất trên thế giới với 100 nhân viên, trong đó chỉ có 95 nhân viên cùng họ với 5 nhân viên còn lại đấy nhớ. Bố tao khắp cái đất Hà Lội lày ai cũng phải lể đấy nhớ.
  • đợi tí tml.....
  • đợi tí tml.....
  • đợi tí tml.....
Top