25-11-2022 mùng 2 đầu tháng

0oo0

Già trâu
T nuôi từ hôm qua,nay ko ra,mai nuôi bữa nữa,sợ nó kép lệch thôi.kk
 
Top