Anh em giúp nhau để có nút search

Thnamslvp

Thanh niên hoi
Bắt buộc 500 Vodka + 500 Post(comment)
Vì có thằng 1000 vodka rồi mà chưa có nút search vì chưa đủ 500 post

1. Đầu tiên ấn vodka bài này
2. Reply tất cả cmt để được tính là 1 Post(comment) đồng thời để mọi người Vodka lại

-Mỗi 1 vodka được tính là 1 điểm tín nhiệm

Chỉ cần được 500 điểm tín nhiệm + 500 post(comment) chúng ta sẽ có nút "Search"
 

idfaker17

Già trâu
Bắt buộc 500 Vodka + 500 Post(comment)
Vì có thằng 1000 vodka rồi mà chưa có nút search vì chưa đủ 500 post

1. Đầu tiên ấn vodka bài này
2. Reply tất cả cmt để được tính là 1 Post(comment) đồng thời để mọi người Vodka lại

-Mỗi 1 vodka được tính là 1 điểm tín nhiệm

Chỉ cần được 500 điểm tín nhiệm + 500 post(comment) chúng ta sẽ có nút "Search"
có chắc 500 là có ko tml
 

Nxa123

Người phá đò sông Đà
Bắt buộc 500 Vodka + 500 Post(comment)
Vì có thằng 1000 vodka rồi mà chưa có nút search vì chưa đủ 500 post

1. Đầu tiên ấn vodka bài này
2. Reply tất cả cmt để được tính là 1 Post(comment) đồng thời để mọi người Vodka lại

-Mỗi 1 vodka được tính là 1 điểm tín nhiệm

Chỉ cần được 500 điểm tín nhiệm + 500 post(comment) chúng ta sẽ có nút "Search"
Vod cc
 

Nguyễn NH2

Trẩu tre
Bắt buộc 500 Vodka + 500 Post(comment)
Vì có thằng 1000 vodka rồi mà chưa có nút search vì chưa đủ 500 post

1. Đầu tiên ấn vodka bài này
2. Reply tất cả cmt để được tính là 1 Post(comment) đồng thời để mọi người Vodka lại

-Mỗi 1 vodka được tính là 1 điểm tín nhiệm

Chỉ cần được 500 điểm tín nhiệm + 500 post(comment) chúng ta sẽ có nút "Search"
Hello
 

Tô Văn Rô

Trẩu tre
Chuyện là tao có nợ tiền đồ (cần) 5 6 triệu gì đó con nhỏ deal, mà nó biết nhà tao mới chết. Bữa tao xoá số chặn zalo nó vì đợt này tao cai luôn, mấy cái boong ở nhà tao cũng vứt hết, cối xay vứt luôn, nói chung cái gì liên quan đến cần tao vứt sọt rác để khỏi nhớ nhung nữa. Bữa kia nó nhắn tao đòi tiền đồ còn thiếu no, mà khổ nỗi tao chưa có tiền. Nó còn doạ sẽ đến nhà gặp gia đình tao làm to chuyện nữa

Chợt tao nghĩ bản thân mình đang nắm đằng chuôi chứ đâu nắm đằng lưỡi. Vì cũng đâu có giấy tờ gì chứng minh là tao đang nợ nó, chưa kể nó mà đến là tao báo CA ốp luôn vì con này buôn bán trái phép chất mai thuý

Theo tụi mày tao có nên lo sợ nó sẽ đến nhà tao đòi nợ k
 

Vkcktre

Trẻ trâu
Chuyện là tao có nợ tiền đồ (cần) 5 6 triệu gì đó con nhỏ deal, mà nó biết nhà tao mới chết. Bữa tao xoá số chặn zalo nó vì đợt này tao cai luôn, mấy cái boong ở nhà tao cũng vứt hết, cối xay vứt luôn, nói chung cái gì liên quan đến cần tao vứt sọt rác để khỏi nhớ nhung nữa. Bữa kia nó nhắn tao đòi tiền đồ còn thiếu no, mà khổ nỗi tao chưa có tiền. Nó còn doạ sẽ đến nhà gặp gia đình tao làm to chuyện nữa

Chợt tao nghĩ bản thân mình đang nắm đằng chuôi chứ đâu nắm đằng lưỡi. Vì cũng đâu có giấy tờ gì chứng minh là tao đang nợ nó, chưa kể nó mà đến là tao báo CA ốp luôn vì con này buôn bán trái phép chất mai thuý

Theo tụi mày tao có nên lo sợ nó sẽ đến nhà tao đòi nợ k
M cằm đằng chuôi mà nhưng cũng k nên làm quá
 
Top