BÍ MẬT ĐỂ CÓ NÚT SEARCH

Truonglao94

Trẩu tre
chúng mày dùng chrome thì bật F12 lên rồi vào console dán đoạn này vào enter là tự động vodka hết trong trang hiện tại cho nhanh nhé

Code:
for (let item of document.querySelectorAll(".reaction span")) {
if (item.innerHTML.toString().indexOf('Vodka') > -1) {
item.click()
}
}
 

Teoteo99

Trẩu tre
Bắt buộc 500 Vodka + 500 Post(comment)
Vì có thằng 1000 vodka rồi mà chưa có nút search vì chưa đủ 500 post

1. Đầu tiên ấn vodka bài này
2. Reply tất cả cmt để được tính là 1 Post(comment) đồng thời để mọi người Vodka lại

-Mỗi 1 vodka được tính là 1 điểm tín nhiệm

Chỉ cần được 500 điểm tín nhiệm + 500 post(comment) chúng ta sẽ có nút "Search"

Cố lên nào các đồng dâm, khởi nghĩa chống lại ách thống trị của TML ManhThuong

Vodka chéo t đi
 

daniel3x

Trẻ trâu
Country
Israel
Bắt buộc 500 Vodka + 500 Post(comment)
Vì có thằng 1000 vodka rồi mà chưa có nút search vì chưa đủ 500 post

1. Đầu tiên ấn vodka bài này
2. Reply tất cả cmt để được tính là 1 Post(comment) đồng thời để mọi người Vodka lại

-Mỗi 1 vodka được tính là 1 điểm tín nhiệm

Chỉ cần được 500 điểm tín nhiệm + 500 post(comment) chúng ta sẽ có nút "Search"

Cố lên nào các đồng dâm, khởi nghĩa chống lại ách thống trị của TML ManhThuong

Giúp tao
 
Top