Phát Đạt với Golden Hills toang rồi à @@

The end1601

Chú bộ đội
thằng nào muốn ăn t3, thứ 3 múc cục sàn. Ty dô thang ben danh khoi vừa nắm, nó mới bán dc 2 miếng đất thịt thu tiền tươi gần 2k tỏi. bank phong toả tk 1k8 tỏi do chưa nộp 600 tỏi tiền sd đất tại cái dự án gì ở bình dương, giờ nó nộp 600 tổng tiền thịt nó có 2k4 tỏi. vượt qua con trăng này rồi.
 

Macallan

Trẩu tre
thằng nào muốn ăn t3, thứ 3 múc cục sàn. Ty dô thang ben danh khoi vừa nắm, nó mới bán dc 2 miếng đất thịt thu tiền tươi gần 2k tỏi. bank phong toả tk 1k8 tỏi do chưa nộp 600 tỏi tiền sd đất tại cái dự án gì ở bình dương, giờ nó nộp 600 tổng tiền thịt nó có 2k4 tỏi. vượt qua con trăng này rồi.
Mày nói tiếng Việt tao nghe cái, thằng nào bán đất?
 

James Nguyen

Lỗ đýt gợi cảm

Đến hạn thanh toán nợ gốc, mà đéo được làm đáo hạn món mới, thì có lol tiền ra mà trả :vozvn (19):
 
Top