Tại sao nhiều người BK tự nhận giống Tàu?

Quand Evist

Trẩu tre
tao thấy chả giống gì, kể cả là tụi nam Tàu. Tụi nam Tàu cực nhiều thằng mắt 1 mí chứ không phải là nhiều mắt 2 mí. Tao đánh giá tụi bắc Tàu đẹp hơn tụi nam tàu nhiều, hy vọng tụi mày đừng bắt quàng làm họ với tụi 1 mí nam tàu.

 

Quand Evist

Trẩu tre
🟢
Mấy thằng Bắc Tàu tao nói chuyện chúng nó cực kì ghét tụi Nam Tàu do tụi này cực kì bẩn tính và cực kì xấu. Mỗi lần thấy mấy thằng BK tự nhận giống nam tàu làm tao ngại giùm, đéo hiểu mấy thằng ngu này phát biểu dựa trên cái gì.
 
Top