Có Hình [THÁNG 11 - THÁNG 12] ~ THAM KHẢO MIỀN BẮC

HUATOANQUEN55

Địt mẹ đau lòng
GIAO LƯU CHIA SẺ CẦU KÈO

KÍNH MỜI ANH EM HẠ BÚT ✒️

CHÚC TẤT CẢ ANH EM NHIỀU MAY MẮN 💎


ĐÁNH LÔ TRÚNG LÔ 💰💰💰

ĐÁNH ĐỀ TRÚNG ĐỀ 💰💰💰
 

HUATOANQUEN55

Địt mẹ đau lòng
🟢
MIỀN NAM 10-11-2022
BTL: 37


MIỀN BẮC 10-11-2022

Lô ngày: 04-40, 28-82, 69-96

DÀN 48 số:
05,08,09,10,12,13,14,18,19,21,
22,26,27,28,40,41,43,45,46,47,
48,49,50,53,56,57,58,59,68,70,
72,74,78,80,81,82,84,85,86,87,
89,90,92,93,95,96,98,99
DÀN 39 số:
05,08,09,12,13,14,18,19,22,26,
27,28,43,45,46,47,48,49,53,56,
57,58,59,68,72,74,78,82,84,85,
86,87,89,92,93,95,96,98,99
 
Sửa lần cuối:

HUATOANQUEN55

Địt mẹ đau lòng
🟢
Đề Miền Nam 3 dàn ko ghép:
-06,09,19,29,34,36,38,39,43,46,48,49,59,60,63,64,67,68,69,76,78,79,80,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
-00,01,02,05,07,10,11,12,14,15,17,18,20,21,22,24,25,27,28,41,42,44,45,50,51,52,54,55,57,58,70,71,72,75,77,81,82,85
-03,04,06,08,13,16,19,23,26,29,30,31,32,33,35,37,38,40,45,47,53,54,56,58,61,62,65,66,70,73,74,78,80,81,82,85,87,88

(DÀN ĐANG TEST - LOAD 50% - SẼ TỐI ƯU XUỐNG 3X ĂN 2 ĐÀI)
DÀN 54 số:
00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,23,45,46,47,48,49,50,51,52,
53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
63,64,65,66,67,68,69,82,88,90,
96,97,98,99
DÀN 36 số:
00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,
12,13,14,15,16,17,19,20,45,46,
47,48,49,50,51,52,53,55,56,58,
60,63,64,65,67,68
DÀN 18 số:
06,08,18,23,54,57,59,61,62,66,
69,82,88,90,96,97,98,99
 
Sửa lần cuối:

HUATOANQUEN55

Địt mẹ đau lòng
🟢
MIỀN NAM 10-11-2022
BTL: 37

(DÀN ĐANG TEST - LOAD 50% - SẼ TỐI ƯU XUỐNG 3X ĂN 2 ĐÀI)

DÀN 54 số:
00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,23,45,46,47,48,49,50,51,52,
53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
63,64,65,66,67,68,69,82,88,90,
96,97,98,99
DÀN 36 số:
00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,
12,13,14,15,16,17,19,20,45,46,
47,48,49,50,51,52,53,55,56,58,
60,63,64,65,67,68
DÀN 18 số:
06,08,18,23,54,57,59,61,62,66,
69,82,88,90,96,97,98,99
Đề Miền Nam 3 dàn ko ghép:
-06,09,19,29,34,36,38,39,43,46,48,49,59,60,63,64,67,68,69,76,78,79,80,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
-00,01,02,05,07,10,11,12,14,15,17,18,20,21,22,24,25,27,28,41,42,44,45,50,51,52,54,55,57,58,70,71,72,75,77,81,82,85
-03,04,06,08,13,16,19,23,26,29,30,31,32,33,35,37,38,40,45,47,53,54,56,58,61,62,65,66,70,73,74,78,80,81,82,85,87,88
mỏ vàng đã tìm thấy :)) tối ưu đc 3X là khai thác thôi :))
 

kinas122

Trẻ trâu
MIỀN NAM 10-11-2022
BTL: 37


MIỀN BẮC 10-11-2022

Lô ngày: 04-40, 28-82, 69-96

DÀN 48 số:
05,08,09,10,12,13,14,18,19,21,
22,26,27,28,40,41,43,45,46,47,
48,49,50,53,56,57,58,59,68,70,
72,74,78,80,81,82,84,85,86,87,
89,90,92,93,95,96,98,99
DÀN 39 số:
05,08,09,12,13,14,18,19,22,26,
27,28,43,45,46,47,48,49,53,56,
57,58,59,68,72,74,78,82,84,85,
86,87,89,92,93,95,96,98,99
Ngon cả lô lẫn đề
 

HUATOANQUEN55

Địt mẹ đau lòng
🟢
2awLd.png
 

Romesi

Tôi là 1 thằng mặt lồn
CẦN THÊM 40 TML BỎ RA NGÂN SÁCH 3TR CHƠI CASINO & THỂ THAO
TỔNG GIẢI THƯỞNG LẦN NÀY 80 CỦ.
 
Top