Có Hình [THÁNG 11 - THÁNG 12] ~ THAM KHẢO MIỀN BẮC

HUATOANQUEN55

Địt mẹ đau lòng
🟢
MIỀN BẮC 20-11-2022
Lô ngày: 09-90, 14-41, 49-94
---------------------------------
Dàn 52 số:
01,03,06,08,09,10,12,14,15,17,
19,21,23,26,28,29,30,32,33,34,
35,40,42,43,46,47,48,51,52,53,
57,60,62,63,65,69,70,71,73,74,
75,76,77,78,79,83,87,88,89,90,
96,98
Dàn 38 số:
01,03,08,09,12,14,15,17,21,23,
26,28,29,30,32,33,34,35,40,42,
43,47,48,51,53,62,63,65,70,73,
75,77,78,79,83,88,90,98
--------------------------------------------

ĐANG ĐEN ĐÁNH NGƯỢC SẼ ĂN TO
 

dakkke

Già trâu
MIỀN BẮC 20-11-2022
Lô ngày: 09-90, 14-41, 49-94
---------------------------------
Dàn 52 số:
01,03,06,08,09,10,12,14,15,17,
19,21,23,26,28,29,30,32,33,34,
35,40,42,43,46,47,48,51,52,53,
57,60,62,63,65,69,70,71,73,74,
75,76,77,78,79,83,87,88,89,90,
96,98
Dàn 38 số:
01,03,08,09,12,14,15,17,21,23,
26,28,29,30,32,33,34,35,40,42,
43,47,48,51,53,62,63,65,70,73,
75,77,78,79,83,88,90,98
--------------------------------------------

ĐANG ĐEN ĐÁNH NGƯỢC SẼ ĂN TO
Đánh lại lô hq hả mày
 

Vô_Danh111

Tôi là 1 thằng mặt lồn
MIỀN BẮC 20-11-2022
Lô ngày: 09-90, 14-41, 49-94
---------------------------------
Dàn 52 số:
01,03,06,08,09,10,12,14,15,17,
19,21,23,26,28,29,30,32,33,34,
35,40,42,43,46,47,48,51,52,53,
57,60,62,63,65,69,70,71,73,74,
75,76,77,78,79,83,87,88,89,90,
96,98
Dàn 38 số:
01,03,08,09,12,14,15,17,21,23,
26,28,29,30,32,33,34,35,40,42,
43,47,48,51,53,62,63,65,70,73,
75,77,78,79,83,88,90,98
--------------------------------------------

ĐANG ĐEN ĐÁNH NGƯỢC SẼ ĂN TO
Nay ăn mạnh rồi, tml
 

kinas122

Trẻ trâu
MIỀN BẮC 20-11-2022
Lô ngày: 09-90, 14-41, 49-94
---------------------------------
Dàn 52 số:
01,03,06,08,09,10,12,14,15,17,
19,21,23,26,28,29,30,32,33,34,
35,40,42,43,46,47,48,51,52,53,
57,60,62,63,65,69,70,71,73,74,
75,76,77,78,79,83,87,88,89,90,
96,98
Dàn 38 số:
01,03,08,09,12,14,15,17,21,23,
26,28,29,30,32,33,34,35,40,42,
43,47,48,51,53,62,63,65,70,73,
75,77,78,79,83,88,90,98
--------------------------------------------

ĐANG ĐEN ĐÁNH NGƯỢC SẼ ĂN TO
Theo m quả chậm kinh này 🤣
 

Boy_Loser

Lỗ đýt gợi cảm
nay tao bỏ cặp 080 k2n hôm qua đi, đm đúng óc chó. Nay tao còn trắng bảng cơ :vozvn (3):
 

0oo0

Già trâu
MIỀN BẮC 20-11-2022
Lô ngày: 09-90, 14-41, 49-94
---------------------------------
Dàn 52 số:
01,03,06,08,09,10,12,14,15,17,
19,21,23,26,28,29,30,32,33,34,
35,40,42,43,46,47,48,51,52,53,
57,60,62,63,65,69,70,71,73,74,
75,76,77,78,79,83,87,88,89,90,
96,98
Dàn 38 số:
01,03,08,09,12,14,15,17,21,23,
26,28,29,30,32,33,34,35,40,42,
43,47,48,51,53,62,63,65,70,73,
75,77,78,79,83,88,90,98
--------------------------------------------

ĐANG ĐEN ĐÁNH NGƯỢC SẼ ĂN TO
Dây đỏ lại về, chúc mừng m nhé
 
Top