Có Hình [THÁNG 11 - THÁNG 12] ~ THAM KHẢO MIỀN BẮC

ca3dep

Chú bộ đội
4C
0103,0108,0130,0135,0153,0158,0180,0185,0603,0608,0630,0635,0653,0658,0680,0685,1003,1008,1030,1035,1053,1058,1080,1085,1503,1508,1530,1535,1553,1558,1580,1585,5103,5108,5130,5135,5153,5158,5180,5185,5603,5608,5630,5635,5653,5658,5680,5685,6003,6008,6030,6035,6053,6058,6080,6085,6503,6508,6530,6535,6553,6558,6580,6585,0301,0306,0310,0315,0351,0356,0360,0365,0801,0806,0810,0815,0851,0856,0860,0865,3001,3006,3010,3015,3051,3056,3060,3065,3501,3506,3510,3515,3551,3556,3560,3565,5301,5306,5310,5315,5351,5356,5360,5365,5801,5806,5810,5815,5851,5856,5860,5865,8001,8006,8010,8015,8051,8056,8060,8065,8501,8506,8510,8515,8551,8556,8560,8565,0013,0031,0018,0081,0068,0086,0063,0036,5513,5531,5518,5581,5568,5586,5563,5536,0513,0531,0518,0581,0568,0586,0563,0536,5013,5031,5018,5081,5068,5086,5063,5036,1300,1355,1305,1350,3100,3155,3105,3150,1800,1855,1805,1850,8100,8155,8105,8150,6800,6855,6805,6850,8600,8655,8605,8650,6300,6355,6305,6350,3600,3655,3605,3650,
 

HUATOANQUEN55

Địt mẹ đau lòng
🟢
MIỀN BẮC 21-11-2022
Lô ngày: 07-70, 04-40, 05-50
-------------------------------------------
DÀN 52 số:
01,02,04,05,07,10,12,13,14,17,
18,20,24,27,28,33,34,36,37,38,
40,44,45,46,47,48,49,50,52,54,
56,57,64,65,66,69,70,71,72,73,
74,75,76,77,82,84,86,87,88,90,
97,98
DÀN 36 số:
05,07,10,12,13,17,18,24,27,28,
33,34,36,37,38,40,44,45,47,50,
54,56,57,65,69,70,71,72,74,75,
77,82,87,90,97,98
--------------------------------------------
ĐANG ĐEN ĐÁNH NGƯỢC SẼ ĂN TO
 

Boy_Loser

Lỗ đýt gợi cảm
01,02,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,29,31,33,36,38,41,42,46,47,51,52,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,79,81,83,86,88,91,92,96,97
Tao đang đen, nên nay đéo đánh, các anh em cứ vụt thử đi
 

HUATOANQUEN55

Địt mẹ đau lòng
🟢
01,02,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,29,31,33,36,38,41,42,46,47,51,52,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,79,81,83,86,88,91,92,96,97
Tao đang đen, nên nay đéo đánh, các anh em cứ vụt thử đi
tao oẳng...chán vl...test thì ăn ngon...đem chơi thì vượt khung
 

HUATOANQUEN55

Địt mẹ đau lòng
🟢
MIỀN BẮC 22-11-2022
Lô ngày: 12-21, 07-70, 29-92
-------------------------------------------
Dàn 53 số:
04,08,09,10,13,14,16,17,18,20,
21,22,27,29,31,32,33,37,38,44,
46,48,49,53,54,56,57,59,60,61,
64,67,70,73,74,75,76,77,78,79,
80,82,83,84,87,88,89,92,94,96,
97,98,99
Dàn 37 số:
04,08,10,13,14,16,17,18,21,22,
27,29,33,37,44,46,48,49,59,60,
61,64,67,70,76,77,78,82,84,87,
88,89,92,94,96,98,99
 

Boy_Loser

Lỗ đýt gợi cảm
Đề chạm 0,5
Tao đang đen, và cũng đéo đánh. Anh em cứ vụt theo đi =)
 

Blackwhite8x

Voi con bản Đôn
MIỀN BẮC 22-11-2022
Lô ngày: 12-21, 07-70, 29-92
-------------------------------------------
Dàn 53 số:
04,08,09,10,13,14,16,17,18,20,
21,22,27,29,31,32,33,37,38,44,
46,48,49,53,54,56,57,59,60,61,
64,67,70,73,74,75,76,77,78,79,
80,82,83,84,87,88,89,92,94,96,
97,98,99
Dàn 37 số:
04,08,10,13,14,16,17,18,21,22,
27,29,33,37,44,46,48,49,59,60,
61,64,67,70,76,77,78,82,84,87,
88,89,92,94,96,98,99
Nay bú r tml
 

Haieps

Thanh niên hoi
MIỀN BẮC 22-11-2022
Lô ngày: 12-21, 07-70, 29-92
-------------------------------------------
Dàn 53 số:
04,08,09,10,13,14,16,17,18,20,
21,22,27,29,31,32,33,37,38,44,
46,48,49,53,54,56,57,59,60,61,
64,67,70,73,74,75,76,77,78,79,
80,82,83,84,87,88,89,92,94,96,
97,98,99
Dàn 37 số:
04,08,10,13,14,16,17,18,21,22,
27,29,33,37,44,46,48,49,59,60,
61,64,67,70,76,77,78,82,84,87,
88,89,92,94,96,98,99
Húp 3 nháy lô. Ăn cả đề
 

Boy_Loser

Lỗ đýt gợi cảm
MIỀN BẮC 22-11-2022
Lô ngày: 12-21, 07-70, 29-92
-------------------------------------------
Dàn 53 số:
04,08,09,10,13,14,16,17,18,20,
21,22,27,29,31,32,33,37,38,44,
46,48,49,53,54,56,57,59,60,61,
64,67,70,73,74,75,76,77,78,79,
80,82,83,84,87,88,89,92,94,96,
97,98,99
Dàn 37 số:
04,08,10,13,14,16,17,18,21,22,
27,29,33,37,44,46,48,49,59,60,
61,64,67,70,76,77,78,82,84,87,
88,89,92,94,96,98,99
ái zà, nay bú đẫm vl
 

Manh1405

Trẻ trâu
MIỀN BẮC 22-11-2022
Lô ngày: 12-21, 07-70, 29-92
-------------------------------------------
Dàn 53 số:
04,08,09,10,13,14,16,17,18,20,
21,22,27,29,31,32,33,37,38,44,
46,48,49,53,54,56,57,59,60,61,
64,67,70,73,74,75,76,77,78,79,
80,82,83,84,87,88,89,92,94,96,
97,98,99
Dàn 37 số:
04,08,10,13,14,16,17,18,21,22,
27,29,33,37,44,46,48,49,59,60,
61,64,67,70,76,77,78,82,84,87,
88,89,92,94,96,98,99
Nay bú rồi. Nay t theo m mà về muộn copy vào nó khoá mẹ bảng rồi, số éo được ăn
 
Top