Thằng nào có tk ku k bán t, hết tiền cũng dc ???

Top