Thằng nào đam mê chơi Boss- Slave ; bdsm thì vào

Liên Tùng Tục

Lỗ đýt gợi cảm
Country
England
Đó là tất cả quá trình nói chuyện với e này.
Nay t up đến đây thôi. Cmay đọc và cho ý kiến xem sao
đỉnh mày ak :))) t ấn tượng m ở điểm m nắm bắt tâm lý và cảm nhận đúng, rõ về tính cách e nó..nói câu nào e nó gật câu đấy, đơn giản giả dụ nói sai sai 1 2 lần là nghỉ khỏe ngay
 

Sâu thêm chút nữa

Top