Tip Bóng 24/24-World Cup 2022

gacodon

Trẻ trâu
🟢
2022 FIFA WORLD CUP (IN QATAR)
Netherlands vs Senegal
-Netherlands -0.25 HT
-Tài HT 0.75

USA vs Wales
-Wales +0.25
 

gacodon

Trẻ trâu
🟢
2022 FIFA WORLD CUP (IN QATAR) 22/11/2022 Cá gỡ
Argentina vs Saudi Arabia
-Argentina -2.25 FT
-Argentina -1 HT

Denmark vs Tunisia
-Denmark -0.75 FT
Poland vs Mexico
-Poland +0.25
France vs Australia
-France -1.5
 

gacodon

Trẻ trâu
🟢
2022 FIFA WORLD CUP (IN QATAR) 22/11/2022 Cá gỡ
Argentina vs Saudi Arabia
-Argentina -2.25 FT
-Argentina -1 HT

Denmark vs Tunisia
-Denmark -0.75 FT
Poland vs Mexico
-Poland +0.25
France vs Australia
-France -1.5
Win 2 Gãy 2 hòa 1
Nay làm lại
 

gacodon

Trẻ trâu
🟢
2022 FIFA WORLD CUP (IN QATAR)
Croatia vs Morocco
-Morocco +0.5 FT
-Xỉu thẻ 4 FT

Germany vs Japan
-Xỉu 3
Spain vs Costa Rica
-Costa Rica +2 FT
-Tài góc 9.5 FT

Belgium vs Canada
-Belgium -1 FT
-Tài 2.75
 

hate_me128

Già trâu
2022 FIFA WORLD CUP (IN QATAR)
Croatia vs Morocco
-Morocco +0.5 FT
-Xỉu thẻ 4 FT

Germany vs Japan
-Xỉu 3
Spain vs Costa Rica
-Costa Rica +2 FT
-Tài góc 9.5 FT

Belgium vs Canada
-Belgium -1 FT
-Tài 2.75
Theo Maroc đã. Xog tính tiếp
 

Tà Chủ

Thanh niên hoi
Bú full Ma rốc rồi , kèo phát xịt đức vs phát xịt nhật đang có vẻ sáng :boss:
 

gacodon

Trẻ trâu
🟢
2022 FIFA WORLD CUP (IN QATAR)
Croatia vs Morocco
-Morocco +0.5 FT
-Xỉu thẻ 4 FT

Germany vs Japan
-Xỉu 3
Spain vs Costa Rica
-Costa Rica +2 FT
-Tài góc 9.5 FT

Belgium vs Canada
-Belgium -1 FT
-Tài 2.75
Hòa Đức
 
Top