Tip Bóng World Cup

Hai__Son

Trai thôn
🟢
WORLD CUP 2022 24/11/2022

Switzerland vs Cameroon
Switzerland - 0.75 FT . Tài góc cả trận 9.5
Uraguay vs Korea
Korea + 0.75 FT . Xỉu 2.25 FT
Kèo Góc Korea + 1 góc FT
Portugal vs Gana
Tài 2.5 FT . Tài 1 HT
Brazil vs Serbia
Tài 2.75 FT , Serbia + 1.25 FT
Kèo góc Serbia + 2 FT

GOOD LUCK ALL .
bú full anh em ơi
 

Hai__Son

Trai thôn
🟢
GIAO HỮU CLB
SAK KlaGenfurt vs ASkK Klagenfurt
1 - 1
Tài 3.5
Tài 2.5 cực mạnh uy tin mã này​
 

Hai__Son

Trai thôn
🟢
WORLD CUP 2022 24/11/2022

Switzerland vs Cameroon
Switzerland - 0.75 FT . Tài góc cả trận 9.5
Uraguay vs Korea
Korea + 0.75 FT . Xỉu 2.25 FT
Kèo Góc Korea + 1 góc FT
Portugal vs Gana
Tài 2.5 FT . Tài 1 HT
Brazil vs Serbia
Tài 2.75 FT , Serbia + 1.25 FT
Kèo góc Serbia + 2 FT

GOOD LUCK ALL .


Đơn hàng cho anh em kiếm lúa
 
Top